Categoria C 2900 lei (combustibil inclus) 

Categoria C este suspendata temporar din motive tehnice.

  1. autovehiculul, altul decât cele din categoria D, sau D1, a cărui masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 Kg. şi care este proiectat şi construit pentru transportul a maximum 8 pasageri în afara conducătorului auto;
  2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;
  3. b) Categoria CE:ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă sau semiremorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 Kg. CURSUL AUTO

DURATA CURSULUI este de:

– 9 săptămâni atunci când efectuează pregatirea concomitent cu cea necesară obţinerii permisului de conducere categoria B, timp în care efectuează 60 ore de pregătire teoretică şi 40 ore de pregătire practică în traseu.

 8 săptămâni atunci când este posesor de permis de conducere categoria B, cu o vechime mai mica de un an, timp în care efectuează 50 ore de pregătire teoretică şi 36 ore de pregătire practică în traseu.

– 7 săptămâni atunci când este posesor de permis de conducere categoria B cu o vechime mai mare de un an, timp în care efectuează 50 ore de pregătire teoretică şi 30 ore de pregătire practică, în traseu.

Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.

OBLIGATIILE CURSANTULUI

– să se prezinte la orele de pregătire teoretică şi practică în stare psiho-fizică corespunzătoare;
– să detina asupra sa cartea (buletinul) de identitate şi caietul cursantului;
– să respecte programa de învaţământ şi indicaţiile instructorului auto;
– să promoveze testele finale de absolvire a şcolii.

TAXE(inclusiv combustibilul)

CATEGORIA C, CE = 3.300 lei (când posedă categoria B cu vechime sub un an);

CATEGORIA C, CE = 3.000 lei (când posedă categoria B, cu vechime mai mare de un an);

CATEGORIA C      = 2.900 lei

Suma poate fi platita integral sau in 3 rate,prima rata fiind de minnim 800 lei.Tariful de scolarizareva fi achitat integral pana la efectuarea a jumatate din numarul orelor de pregatire practica,in caz contrar se vor aplica penalitati de 0,2% pe zi din valoarea sumei neachitate.

Se poate plăti în numerar sau cu card la casieria şcolii.

 

ÎNSCRIEREA LA CURSURI

CONDIŢII PENTRU ÎNSCRIERE

– VÂRSTA 21 de ani fără trei luni;

– Apt din punct de vedere medical – aviz obtinut numai de la unitatea medicala agreata de scoala noastra ;

– Apt din punct de vedere psihologic – aviz obtinut numai de la laboratorul scolii noastre ;

– Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art.24 alin.(6) din O.U.G. 195/2002, cu excepţia cazurilor când a întrunit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin.(1).

Înscrierea la cursuri se face la sediul S.C. DRIVE IMPEX S.R.L. după următorul program:

Luni – Vineri   10:00 – 19:00

Sâmbătă si Duminică Închis


La înscriere este necesară achitarea cel puţin a primei rate şi prezentarea documentului de identitate.

S.C. DRIVE IMPEX S.R.L. oferă contra cost suportul de curs necesar : Legislaţie rutieră, Întrebări şi răspunsuri.

DOCUMENTE

Dosarul pentru examen cuprinde:

– Fişa de şcolarizare eliberată de Şcoală;

– Cerere de înscriere la examen ”Domnule Şef Serviciu”;

– Cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto);

– Chitanţa ce reprezintă taxa de examinare;

– Chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere plătite la CEC BANK sau la Trezorerie

Copii – carte de identitate, permis de conducere.

INSCRIEREA LA EXAMEN

Pentru cursanţii care domiciliază sau au reşedinţa în municipiul Bucureşti, se face programarea în vederea susţinerii examenului pentru obţinerea permisului de conducere cu poliţia, de la Dispeceratul şcolii DRIVE SCHOOL, prin Portalul de Rezervare Online pentru Examinare.

Cursanţii care domiciliază în alte judeţe vor depune personal dosarul la SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE A VEHICULELOR din judeţele respective.

EXAMENUL AUTO

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică, pe traseu.
Proba teoretică se suţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 26 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 30 de minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 de întrebări rezolvate corect.
Proba practică constă în conducerea autocamionului în traseu.

Director: Nicu Comandatu