Lună: iunie 2017

De vineri, examenul auto va fi înregistrat video şi audio

De vineri, examenul auto va fi înregistrat video şi audio

 

UPDATE De mâine, examenul auto se desfășoară în condiții noi. Ce trebuie să faci pentru a obține permisul?

Persoanele care vor să capete dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice din România trebuie să susțină examenul pentru obținerea permisului auto, care constă într-o probă teoretică și una practică.

„Dreptul de a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai pe drumurile publice îl are numai persoana care posedă permis de conducere valabil, corespunzător categoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau dovada înlocuitoare a acestuia cu drept de circulație”, prevede Codul rutier. Însă înainte de a putea susține efectiv examenul auto, candidații trebuie să fie evaluați psihologic și medical și să urmeze, în cadrul unei școli de șoferi, cursuri de pregătire teoretică și practică.

Spre deosebire de regulile aplicabile până astăzi, cele două probe ale examenului vor fi filmate începând de mâine, potrivit unor reglementări care vor intra în vigoare la un an de la momentul stabilirii lor prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2016.

Mai exact, în Codul rutier va apărea o prevedere ce va stabili că, „pentru asigurarea și verificarea legalității examenului de obținere a permisului de conducere, modul de desfășurare a probei teoretice se înregistrează video, iar în cazul probei practice atât video, cât și audio, cu sisteme tehnice de monitorizare. Pentru proba practică, sistemele tehnice de monitorizare se instalează pe autovehiculele folosite la susținerea probei practice”.

Totuși, va exista și o excepție pentru motociclete, tricicluri cu motor și mopede, adică vehiculele din categoriile AM, A, A1 și A2. În cazul acestora nu se vor face înregistrări audio-video la proba practică.

Susținerea examenului se poate face în termen de un an de la absolvirea cursurilor de pregătire teoretică și practică, potrivit procedurii de examinare stabilite prin Ordinul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) nr. 268/2010. Concret, persoanele care trec cu succes de proba teoretică pot susține proba practică de mai multe ori, în cazul în care o pică, în perioada de valabilitate a cursurilor absolvite. În acest sens, candidații sunt nevoiți să achite taxa de examinare și să facă cel puțin încă șase ore suplimentare de pregătire practică. Înainte de 5 octombrie 2015, cei picați la proba practică erau nevoiți să susțină din nou proba teoretică.

„Calificativul «admis» la proba teoretică permite susținerea probei practice în perioada de valabilitate a cursului de pregătire teoretică și practică (…). Candidații declarați «respins» la proba practică pot fi programați pentru susținerea unei noi probe după o perioadă de cel puțin 15 zile, cu achitarea taxei de examinare și prezentarea dovezii care atestă efectuarea a cel puțin șase ore suplimentare de pregătire practică într-o școală de conducători auto autorizată”, dispune ordinul de ministru.

În același timp, candidații care nu se prezintă la proba practică pot să ceară o nouă programare oricând în perioada de valabilitate a cursului de pregătire. Dacă trece un an de la absolvirea cursului, susținerea examenului auto este condiționată de efectuarea unui nou curs de pregătire.

În altă ordine de idei, cei care pică proba teoretică pot să susțină o noua examinare după cel puțin 15 zile de la respingere, cu achitarea taxei aferente.

Ce trebuie să conțină dosarul de examinare

La momentul verificării dosarului de examinare și la susținerea probelor, candidatii trebuie să aibă vârsta minimă necesară (de exemplu, 18 ani în cazul categoriei B), să fie apți din punct de vedere medical și să dovedească pregătirea teoretică și practică în cadrul unei școli de șoferi.

Dosarul de examinare trebuie să includă, conform Ordinului MAI nr. 268/2010, următoarele documente:

  • o cerere-tip semnată de candidat, în care se consemnează și declarația pe propria răspundere a acestuia din care să rezulte, în principiu, că locuiește în mod obișnuit în România sau că revine periodic la o adresă din țară;
  • fișa de școlarizare emisă de școala de șoferi în cadrul căreia candidatul a absolvit cursurile de pregătire teoretică și practică, în care se consemnează și avizul medical „apt pentru conducerea autovehiculelor din grupa …”, corespunzător categoriei pentru care se solicită examinarea;
  • extrasul de pe cazierul judiciar în termenul de valabilitate;
  • dovada de plată a contravalorii permisului de conducere.

„Examinarea se efectuează după îndeplinirea formalităților necesare, la sediul serviciului public comunitar competent, constând în: verificarea dosarului de examen, preluarea imaginii faciale și înregistrarea în aplicația informatică de examinare”, scrie în ordinul amintit. Proba teoretică și proba practică sunt susținute succesiv, în zile diferite.

Susținerea probei teoretice

În cazul probei teoretice, este folosită o aplicație informatică la care accesul este permis în baza unui bon de ordine cu un cod de bare. Acesta este înmânat candidaților la intrarea în sala de examen.

Proba se susține în limba română, însă cetățenii care aparțin minorităților naționale pot cere susținerea în limba maternă. „În cazul străinilor, al cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, al cetățenilor statelor membre ale Spațiului Economic European și al cetățenilor Confederației Elvețiene, proba teoretică se poate susține, la cerere, în limbile engleză, franceză sau germană”, prevede Ordinul MAI nr. 268/2010.

Testul are un număr diferențiat de întrebări particularizate pentru fiecare categorie. Numărul de răspunsuri corecte necesare și timpul de soluționare diferă, de asemenea, în funcție de categorie. De exemplu, pentru categoria B (autoturisme), testul are 26 de întrebări, durează maximum 30 de minute și candidatul are nevoie de minimum 22 de răspunsuri corecte. Pentru categoria A (motociclete), testul are 20 de întrebări, durează maximum 20 de minute și candidatul are nevoie de minimum 17 răspunsuri corecte.

În principal, testele cuprind noțiuni generale referitoare la dispozițiile legale în materie de circulație rutieră, șofer, drum, ceilalți participanți la trafic, precauțiile de luat la părăsirea vehiculului și elementele de siguranță ale vehiculului.

„Testul este generat de sistemul informatic (…), fiecare întrebare prezentând 3 variante de răspuns. Întrebările pot avea unul, două sau trei răspunsuri corecte. Candidatul poate răspunde la fiecare întrebare afișată în ordinea apariției acestora sau poate amâna răspunsurile, revenind ulterior asupra lor. Examenul întrerupt datorită unor defecțiuni tehnice se reia de îndată ce au fost înlăturate cauzele acestora. Evaluarea răspunsurilor se aduce la cunoștința candidatului în mod direct, prin afișarea în timp real pe ecranul de examinare a rezultatului general și a calificativului final. Pe ecran este afișat și contorul de timp”, este punctat în document.

Atenție! Persoanele admise la proba teoretică se programează apoi pentru susținerea probei practice în limita locurilor disponibile și în ordinea solicitării.

Susținerea probei practice

În ceea ce privește proba practică, aceasta poate fi susținută atât în localitate, cât și în afara acesteia, în timpul zilei sau după lăsarea serii. Prin intermediul traseului se urmărește parcurgerea acestuia în condiții diferite de trafic.

„În cazul apariției unei defecțiuni tehnice, desfășurarea probei practice se întrerupe, examinatorul consemnând, la rubrica «Mențiuni» din anexa la testul de examen, ora și punctajul de penalizare acumulat de candidat pe timpul conducerii autovehiculului. Proba practică se reia odată cu înlocuirea autovehiculului, iar examenul continuă până la îndeplinirea cerințelor probei pentru categoria respectivă”, este menționat în Ordinul MAI nr. 268/2010. Totodată, este adăugat că întreruperea probei se mai poate face dacă apar condiții meteo nefavorabile.

Localitatea în care este susținută proba practică trebuie să permită parcurgerea unor trasee pe diferite categorii de drumuri, care să includă intersecții și joncțiuni, intersecții cu sens giratoriu, treceri la nivel cu calea ferată, stații de autobuz/tramvai, treceri de pietoni, urcarea rampelor, coborârea pantelor, zone circulate intens cu cel puțin două benzi pe sens, piețe aglomerate, zone cu șiruri de mașini parcate. Pe deasupra, circulația trebuie să fie reglementată prin semafoare, indicatoare și/sau marcaje rutiere.

Traseele sunt stabilite de poliție și sunt, de obicei, altele decât cele pe care candidații le-au folosit la școala de șoferi. Acestea trebuie să permită examinatorului să aprecieze deprinderile și aptitudinile necesare pentru conducerea în siguranță a unui autovehicul.

Atenție! În funcție de categorie, proba practică poate fi susținută pe traseu (autoturismele, de exemplu), în poligon (mopedele) sau în ambele (motocicletele).

În cazul candidaților pentru permisul de categoria B, la proba practică sunt supuse testării, printre altele:

  • pregătirea și controlul autovehiculului din punctul de vedere al siguranței circulației (controlarea anvelopelor, reglarea scaunelor și a oglinzilor, eliberarea frânei de ajutor etc.);
  • manevrele speciale care trebuie testate în legătură cu siguranța circulației (mers înapoi, întoarcere, parcare etc.);
  • comportamentul în trafic (abordarea curbelor, plecarea de pe loc, circularea pe drumuri în rampă/pantă, schimbarea direcției, depășirea altor vehicule etc.).

Important! Examinatorii sunt obligați ca, în timpul probei practice, să explice clardesfășurarea probei și să comunice din timp traseul de parcurs. De asemenea, aceștia nu trebuie să indice candidaților efectuarea unor manevre prin care s-ar încălca regulile de circulație sau semnalizarea rutieră.

DIRECTOR: Nicu Comandatu

SURSA: http://www.avocatnet.ro

× Puneti o intrebare pe WhatsApp